Kan je de opvoeding voor je kind soms écht niet meer aan?

Het CKG ’t Kinderkasteeltje biedt hulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar voor zover zij basisonderwijs genieten, in al hun diversiteit, die een hulpvraag stellen omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen en waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en hun gezinnen.

CKG Nazareth heeft een uitgebreid hulpaanbod.

Contacteer ons gerust, mocht u nog vragen hebben.
Voog. Maak een website.