Mobiellogo mobiele werking

Het gezin wordt in de thuiscontext en/of in het centrum begeleid. Wekelijks gaat de gezinsbegeleidster aan huis om samen met het gezin een concrete invulling te
geven aan de opvoedingsproblematiek.
 • Duur : max. 1 jaar
 • Kostprijs : gratis

 

Triple P

Triple P (positive parenting Program) biedt op verschillende manieren steun bij de opvoeding.

Het programma biedt informatie en advies over de ontwikkeling en het gedrag van het kind.
De ouders krijgen begeleiding en oefenen vaardigheden individueel of samen met andere ouders om hun kinderen positief te kunnen sturen. Deze begeleiding richt zich naar ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar en gaat door aan huis wanneer het de individuele Triple P-training betreft of in CKG 't Kinderkasteeltje wanneer het om de groepstraining gaat.

 • Duur : 10 sessies individueel aan huis of  10 groepssessies ( 6 groepssessies - 3 telefonische opvolgmomenten en 1 afsluitsessie in groep) .
 • Kostprijs : gratis

 

Residentieel

Naast de gezinsbegeleiding wordt ook opvang en begeleiding voorzien van het kind in een leefgroepje en dit zowel overdag als tijdens de nacht. De ontwikkeling en de beleving van het kind worden nauwgelet opgevolgd.

 • 3 leefgroepjes van 6 kindjes
 • verticaal : gemengde leeftijden waardoor broertjes en zusjes kunnen samen zijn
 • gericht op huiselijkheid-geborgenheid-rust
 • dagschema wordt gevolgd
 • aandacht voor het individuele kind
 • deelname van ouders aan het leefgroepgebeuren  
 • duur : afhankelijk van het perspectief. 
 • kostprijs wordt berekend op het inkomen of vervangingsinkomen van de ouders
  met een max. van 20€ per dag per kind en een min. van 1,25€ per dag per kind
  sociaal tarief mogelijk, kinderlast wordt in rekening gebracht
Voog. Maak een website.