Het Kinderkasteeltje heeft een geschiedenis waarin het zorg dragen voor kinderen, vanuit een christelijke inspiratie, centraal staat. Dit betekent dat er onbaatzuchtig, ruimdenkend en aanvaardend zorg gedragen wordt voor de mens in al zijn eigenheid. We respecteren deze geschiedenis zoals we de geschiedenis van elk gezin respecteren

Het pedagogisch en agogisch concept van het Kinderkasteeltje start vanuit het respect voor de basisrechten en de gebruikersrechten conform met de toepasselijke internationale en nationale wetgeving als uitgangspunt.

Het kinderkasteeltje wil in haar begeleiding van gezinnen met jonge kinderen een steunpunt zijn in hun opvoedingsproces. Het denken en het handelen hierbij vertrekt vanuit de waarde van het gezin als de plaats dat de meeste groeikansen biedt voor het kind.

Vanuit ons streven naar een diepmenselijke benadering willen we vanuit  openheid en echtheid, bij zowel de gebruiker als bij de medewerker vertrekken vanuit de positieve krachten.

Vanuit het respect voor de rechten van elk individu, wordt in onze gezinsondersteunende werking geborgenheid en veiligheid als basis gesteld. Er wordt dan ook permanent gewerkt aan een warme en huiselijke uitstraling van dit huis.

Het Kinderkasteeltje wil voldoende kunnen inspelen op de preventieve vraag van het gezin om cumulatie van de problemen te vermijden. De medewerkers zijn dan ook flexibel.

De cultuur in het Kinderkasteeltje wordt gekenmerkt door collegialiteit, verdraagzaamheid en behulpzaamheid als voedingsbodem voor de kwaliteit van de begeleiding.

Het Kinderkasteeltje is dynamisch en wil garant staan voor een doorgedreven kwaliteitsbeleid. Iedere stap dient hierbij wel het belang van de gebruiker en van de medewerker te dienen.

We zijn ons ten volle bewust dat elke benadering van het kind een benadering is van de toekomst.

Pedagogisch en agogisch concept

Doorheen de begeleidingen van ouders en kinderen over de verschillende begeleidingsvormen heen, streven we enkele doelstellingen na die de basis vormen van het pedagogisch en agogisch handelen. De doelstellingen respecteren de rechten van de kinderen en van de ouders,worden flexibel toegepast en kleuren het handelen van elke CKG-medewerker.

Pedagogische doelstellingen in de relatie opvoeder-kind

 • waarborgen van de veiligheid
 • positieve benadering
 • waarborgen van de privacy
 • streven naar een harmonieuze ontwikkeling
 • centraal stellen van hechting en loyaliteit
 • vertrekken vanuit een betrokenheid op de leefwereld
 • bieden van informatie
 • respecteren van de eigenheid
 • participatie in de werking
 • het garanderen van een kwalitatief dagelijks leven

Agogische doelstellingen in de relatie begeleider-ouder

 • de ouder als 1ste verantwoordelijke van het kind
 • gericht op het kennen en begrijpen van de ouders
 • respect voor de rechten van de ouders
 • gericht op een eerlijke houding
 • vetrekkende vanuit de positieve krachten van het gezin
 • uitbouwen van het netwerk van het gezin
 • hulpvraag van het gezin centraal
 • aandacht voor het belang van het kind
 • rekeninghoudend met de draagkracht van het gezin
Voog. Maak een website.