Het kinderdagverblijf richt zich op kinderen die nog niet naar school gaan.
Alle kinderen zijn welkom bij ons. Kinderen met extra zorgbehoeften (bv. een kind met een handicap) krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen.


We geven voorrang aan

  • kinderen van alleenstaande ouders die door werkomstandigheden of het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen

  • kinderen van wie de ouders een inkomen hebben dat lager ligt dan de inkomensgrens die elk jaar op 1 juli wordt berekend door de Vlaamse Regering, en die door werkomstandigheden of het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen

  • kinderen van wie de ouders een inkomensgrens hebben dat lager ligt dan de inkomensgrens die elk jaar op 1 juli wordt berekend door de Vlaamse Regering, en voor wie kinderopvang een belangrijke factor is met het oog op hun economische en maatschappelijke participatie

  • kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin

  • kinderen van wie een broertje en/of zusje in de voorziening opgevangen is


Babyafdeling

De babyafdeling bestaat uit 2 leefgroepen: de Pagaddertjes en de Duimelotjes.
In beide leefgroepen kunnen kindjes terecht tussen 0 en 18 maanden.

Peuterafdeling

De peuterafdeling bestaat uit 3 leefgroepen: de Troetelbeertjes, de Kaboutertjes en de Clowntjes.
In deze leefgroepen kunnen kinderen verblijven van hun 16 maand tot ze naar school gaan.

Voog. Maak een website.